RU EN LV

Saziņas veidlapa

Piekrītu, ka:
1.1 Pamatojoties uz manu piekrišanu, SIDC Group nosūta attiecīgajam darba devējam šādus manas personas datus: e-pasta adrese, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, pieteikumā iekļautie dati, dati, kas iekļauti pievienotajā dokumentā.
1.2 SIDC Group ir apstrādātājs attiecībā uz manas personas datu apstrādi. Attiecīgais darba devējs, kuram es piekrītu pārsūtīt savus personas datus, ir personas datu pārzinis attiecībā uz maniem personas datiem. Esmu informēts, ka darba devējs apstrādā manas personas datus normatīvajos aktos noteiktajos veidos un nolūkos.
1.3 Mani nosūtītie personas dati ir pieejami attiecīgajam darba devējam un SIDC Group darbiniekiem.
1.4 SIDC Group saglabā mana pieteikuma datus SIDC Group datu bāzē vienu gadu no attiecīgā pieteikuma nosūtīšanas dienas. Iepriekšminētais termiņš izriet no noilguma perioda, kad var tikt iesniegti prasījumi par noteiktiem zaudējumiem attiecībā uz maniem pieteikumiem.

Esmu informēts, ka man ir šādas tiesības attiecībā uz manas personas datu apstrādi:
1. pieprasīt pieeju pie maniem personas datiem;
2. pieprasīt papildināt, labot vai aizstāt manus datus;
3. pieprasīt, lai mani dati tiktu dzēsti un tālāka apstrāde izbeigta;
4. pieprasīt, lai manu datu apstrāde tiek ierobežota;
5. iesniegt sūdzības attiecīgajai uzraudzības iestādei par manu datu apstrādi;
6. atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei;
7. izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.


SIDC GROUP
Darba meklētāji

Darba laiks

Darba dienās All visits by appointment only!
Sestdienās un Svētdienās Slēgts (GMT+2)

Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

SIDC Office Darba laiks

Darba dienās All visits by appointment only!
Sestdienās un Svētdienās Slēgts (GMT+2)

+371 67322332
+371 22553335
info@sidcgroup.com
SIDC GROUP
Darba devēji

Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Konsultācijas pirms iecelšanas amatā

+371 67322332
+371 22553335
JURIDISKA PIEZĪME
Juridiskā informācija

Documento explicativo de la Norma ILO IMC 2006.

Mēs, sociālajos tīklos
OK